تاريخ روز : یکشنبه 12 آذر 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت پخش رازی

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

جهت ورود سهامدارن نکات زیر لازم است:
1 - نام کاربری همان پنج رقم  کد بورسی می باشد .
2 - رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران كدملي مي باشد .
3 - جهت ورود به پرتال صرفاً از طريق كامپيوتر شخصی اقدام فرماييد .
---------------------------
*** چنانچه نام کاربری و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت پخش رازی نخواهد بود ***

 ارتباط با امور سهام شرکت :شماره داخلی (1079-1075)


گزارش مالی میان دوره 14020331

صورت جلسه افزایش سرمایه14020701
اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی